Céges nyelvoktatás, üzleti nyelvtanfolyamCompany School Üzleti Nyelviskola

Élethosszig tartó tanulás

Állásajánlatok
Hogyan tanuljak hatékonyan a munkahelyemen?
Fordítás, tolmácsolás
Budapest Sightseeing
Prenzentációs készségfejlesztő tréningek
Milyen nyelveket oktatunk?
Nyelvtani összefoglaló tréning

nem-formális képzések, tanulás iskolarendszeren kívüli, végzettséget nem adó képzés. Minden olyan képzés ide tartozik, ami:

- a szabad tanulás céljait valósítja meg,
- tanulóközpontú, a tanulók igényeire, szükségleteire épít.
 
Nemformális tanulás a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény szerint a munkahely, a társadalmi és egyéb szervezetek által szervezett oktatás-tanulás, amely oktatási, képzési intézményeken kívül az egyén igényei, és kezdeményezése alapján valósul meg, és amely közvetlenül nem kapcsolódik képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzéséhez.
 
Az egész életen át tartó tanulás (Life Long Learning) nélkülözhetetlen fundamentuma a korai gyerekkortól mindenki számára biztosított jó minőségű alapoktatás, majd azt követően az alapozó szakképzés. Az egyének életüknek ebben a szakaszában szerzik meg majdani boldogulásukhoz, egyben az egész életen át tartó tanuláshoz is nélkülözhetetlen alapkészségeket és képességeket. Ebben egyre inkább felértékelődik a formális oktatáson kívüli, nem-formális és informális keretek szerepe, lehetősége.
 
Az Európai Unió 2000-es, brüsszeli Memorandumában összefoglalja a felnőttképzési alapelveket:
Új alapkészségek mindenkinek: egyetemes és folyamatos hozzáférés mindenkinek a tanuláshoz, a tudástársadalomban való fenntartható részvételhez szükséges készségek megszerzésére és megújítására.
Több befektetés az emberi erőforrásokba: látható módon emelni az emberi erőforrásokba való befektetés mértékét.
Innováció a tanulásban és a tanításban: hatékony tanítási és tanulási módszerek kifejlesztése, az élethosszig tartó és az egész életet átfogó (life-wide) tanulás számára.
A tanulás eredményeinek elismerése: szignifikáns módon javítani a tanulásban való részvétel és a tanulási eredmények elismerésének útjait, különös tekintettel a nem formális és informális tanulásra.
Az orientáció és tanácsadás újragondolása: annak biztosítása, hogy mindenki jó minőségű információhoz és tanácsadáshoz jusson hozzá a lehetőségekről egész Európában és az élet egész tartamán.
A tanulás közelebb hozása az otthonhoz, a munkához: az élethosszig tartó tanulási lehetőségek biztosítása a lehető legközelebb a tanulóhoz, saját közösségen belül, és ahol csak szükséges, ICT eszközök támogatásával.
 
Ennek megfelelően az egész életen át tartó tanulás definíciója: az egész életen át megvalósuló minden tanulási forma, ami a tudás fejlesztését, illetve az egyén, az állampolgár, a társadalom és – a foglalkoztatás perspektívájában - a képességeket és a kompetenciákat fejleszti.
 
A mai ifjú európaiak csak akkor tudnak sikeresen megfelelni a munkaerőpiac kihívásainak, ha a termelésben alkalmazott legmodernebb technológiákkal összhangban vannak a megtanult ismeretek, továbbá, ha a képzés kialakítja bennük azokat a munkavégzéssel kapcsolatos morális értékeket, beállítódásokat, amelyek a mai munkaszervezetben nélkülözhetetlenek.
 
Forrás: Ifjúságügy, 2008.