Céges nyelvoktatás, üzleti nyelvtanfolyamCompany School Üzleti Nyelviskola

Tanulószervezetté válás

Állásajánlatok
Hogyan tanuljak hatékonyan a munkahelyemen?
Fordítás, tolmácsolás
Budapest Sightseeing
Prenzentációs készségfejlesztő tréningek
Milyen nyelveket oktatunk?
Nyelvtani összefoglaló tréning

A jövő tanuló társadalmában az oktatásnak, képzéseknek egyrészt törekednie kell a problémamegoldó képességgel, új típusú kreativitással rendelkező személyiségek képzésére, másrészt elsődlegesnek kell tekinteni azoknak a képességeknek a fejlesztését, amelyek a személyes kezdeményezéshez, az innovációhoz, a kockázatvállaláshoz szükségesek.

Ez utóbbihoz elengedhetetlen, hogy a képző szervezet, s maga a képző, az emberi minőséget helyezze a figyelem középpontjába, és azokra fókuszáljon, akikkel dolgozik.
 
Hogyan lehet az oktatást, személyiségfejlődést elősegíteni az emberi erőforrások iránt támasztott minőségi igények teljesítésével összhangban?
 
Alapvető feltétel, az interkulturális adaptációhoz szükséges képességek alapjainak fejlesztése. A tanulószervezeti működés – vagyis a változás-változtatás hajlandósága -, és ennek következtében a globálisan is érvényesülőrendszergondolkodás segít felébreszteni azt a vágyat és akaratot, mely a folyamatos átalakulás és fejlődés fenntartható életformáinak megvalósítása irányába viszi a csoport gondolkodását. Ehhez pedig egy felvilágosult, társadalmi és gazdasági szempontból aktív közösség, kollektíva, felkészült menedzsment cselekedeteire van szükség.
 
folyamatos tanulás egyéni és még inkább csoportos formája biztosítja azt az innovatív légkört, mely szükséges az új strukturális – technikai rendszerek kialakításához és működtetéséhez, s az ezzel elérendő önirányítás képessége, valamint a képzési helyzetekben, főként a képzéseken szerzett „gondolati minták” biztosítják a kitűzött cél elérését.
 
A kompetenciaképzésekkel a kollektív szervezeti kultúra alakul, fejlődik, tehát a tudás- és változásmenedzsment rendszerek kialakításának feltételei teremtődnek meg. Az egyének és csoportok nyitottá válnak az új ismeretek befogadására, a folyamatos megújulásra.
 
Az ilyen szervezeti légkör támogatja a tudásmegosztás érvényesülését, tehát mindenki igyekszik a közösségi célok érdekében tudását átadni, megosztani a kollégáival, a szervezet többi tagjával. Ez a tény már önmagában hozzájárul ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott szervezeti működés keretei között, magasabb tudásszinten legyenek képesek az emberek a munkavégzésre, az elvárt eredmények teljesítésére.
 
személyközpontú felnőttképzés jellemzője a hozzáférhetőség, szociális érzékenység és korlátozásmentes környezet. Módszertani alapjait a nondirektív, kliensorientált pszichológia alkalmazása adja (Carl Rogers és Thomas Gordon).
 
A személyközpontú felnőttképzésben alapvető a tanulók fejlődésébe vetett feltétlen bizalom, a kongruens – a tanulási szükségleteknek megfelelő – tanári magatartás, az együttérző / átérző tanulásirányítási szituáció.
 
Tanulásszervezési szempontból:
- inkább hallgatóközpontú,
- nem formalizált (iskolarendszeren kívüli) tanulási folyamat,
- önirányító / hatékony tanulás a tanár segítségével,
- segít a tanulási nehézségek elhárításában,
- több választási lehetőséget biztosít, így jobban kielégíti a sajátos személyes szükségleteket.
 

Forrás: Ifjúságügy, 2008.